Điều Khoản Dịch Vụ

Kính chào Quý khách hàng!

Các Điều khoản Dịch vụ dưới đây chỉ áp dụng giữa Ắc Quy Tấn Duẩn là một trung tâm chuyên mua bán, trao đổi, phân phối sỉ và lẻ bình Ắc quy chính hãng được thành lập tại Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại 8/2B Phan Văn Hớn, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TPHCM (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) với bất kỳ khách hàng nào

Các Điều khoản Dịch vụ này quy định các nguyên tắc cơ bản khi sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Website. Bạn được khuyến nghị nên đọc Điều khoản Dịch vụ này một cách cẩn thận và thường xuyên kiểm tra đối với bất kỳ cập nhật, thay đổi hay chỉnh sửa nào. Bằng cách sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, bạn tuyên bố, (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản miêu tả dưới đây và các điều khoản có liên quan khác; đảm bảo và cam kết rằng: (ii) bạn đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc với các Điều khoản Dịch vụ này;(iii) bạn trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để tuân theo Điều khoản Dịch vụ; và (iv) bạn tuân thủ tất cả các luật áp dụng, quy định, và quy tắc liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Website.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Website. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế khác đối với Điều khoản Dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào.

1. Hợp đồng dịch vụ

“Hợp đồng dịch vụ” là hợp đồng ký kết giữa Quý khách và Ắc Quy Tấn Duẩn về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của quý khách. Hợp đồng dịch vụ được ký kết trên tinh thần tự nguyện, thống nhất và năng lực, nhu cầu giữa hai bên và tuân thủ theo luật pháp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam, cụ thể:

Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2017
Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 vào ngày 14/06/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2006
Luật doanh nghiệp số 68/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

“Hợp đồng dịch vụ” Bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản sau: Đối tượng hợp đồng (miêu tả sản phẩm dịch vụ, thời gian, địa điểm thực hiện công việc); giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ các bên bao gồm bản quyền sản phẩm, bồi thường thiệt hại và vi phạm, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp. Hợp đồng dịch vụ được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở thực hiện.

2. Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ (Sau đây gọi là “Sản phẩm”) của Ắc Quy Tấn Duẩn giao tới quý khách là:

  • Bình Ắc quy xe máy các loại
  • Bình Ắc quy xe ô tô các loại
  • Bình Ắc quy xe nâng, xe máy điện, xe Golf
  • Bình Ắc quy tàu thuyền, trạm UPS...
  • Bình Ắc quy cao cấp và chính hãng các loại khác.

theo yêu cầu của quý khách và được quy định trong “Hợp đồng dịch vụ” giữa hai bên.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng (i) tất cả các thông tin được đăng trên Website có liên quan đến Dịch vụ là chính xác, (ii) Website được cập nhật thường xuyên và (iii) sai sót sẽ được chỉnh sửa trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm phát hiện. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào cũng có thể có sai sót hoặc hết hạn vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó chúng tôi có toàn quyền thay đổi Website vào bất kỳ lúc nào bao gồm giá của khóa học, mô tả và trạng thái của Dịch vụ.

3. Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán được quy định rõ trong “Hợp đồng dịch vụ” giữa Ắc Quy Tấn Duẩn và quý khách. Các hình thức thanh toán phổ biến là:

  • Trả tiền mặt
  • Thông tin ngân hàng thụ hưởng

Điều này được quy định cụ thể trong phần "Hướng dẫn thanh toán"

4. Quy định về nhận sản phẩm

Quy định về nhận hàng được quy định rõ trong “Hợp đồng dịch vụ” giữa hai bên. Người mua có quyền từ chối nhận sản phẩm trong trường hợp sản phẩm dịch vụ không đúng như thỏa thuận giữa hai bên trong “Hợp đồng dịch vụ” và yêu cầu Ắc Quy Tấn Duẩn tiến hành thực hiện lại hoặc sửa chữa theo đúng như quy định trong hợp đồng dịch vụ.

Trong mọi trường hợp người mua có thể liên hệ ngay số Hotline 24/7: 0938 339 860 hoặc email: acquytanduan@gmail.com để được ghi nhận thông tin và giải quyết sớm nhất.

5. Luật áp dụng

Các Điều khoản dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các tòa án của Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết tranh chấp.

6. Liên hệ

Với mọi thắc mắc của Khách hàng, vui lòng tham khảo mục Liên hệ.

Shopping Cart
Scroll to Top

×